Pomoc frankowiczom – jak unieważnić umowę kredytu frankowego [CHF] ?

Najważniejsze, to wykonać pierwszy krok, czyli frankowicz powinien udać się do prawnika, by ocenił umowę kredytową, regulamin i inne dokumenty dotyczące kredytu frankowego, w szczególności ewentualne aneksy.

Oczywiście jako Kancelaria jesteśmy otwarci na współpracę z frankowiczami i pomagamy dokonać wstępnej analizy prawnej sytuacji. Analizujemy czy umowa, to umowa kredytu frankowego tzw. indeksowanego czy też denominowanego. Wskażemy, czy zawiera ona postanowienia umożliwiające podjęcie walki z bankiem przed sądem celem unieważnienia umowy. Argumentem za unieważnieniem kredytu frankowego są nie tylko tzw. postanowienia niedozwolone (abuzywne), ale i szereg argumentów natury prawnej odwołujące się do przepisów prawa bankowego i prawa cywilnego. Istotne jest również ustalenie dokładnego stanu faktycznego, chociażby, jak, o ile, przedstawiciele banku informowali frankowicza o ryzyku walutowym.

Po takiej analizie, zebraniu dokumentów i informacji każdy frankowicz otrzymuje odpowiedź na pytanie czy „to ma sens”. Jak tylko Kancelaria otrzyma od zainteresowanego frankowicza komplet dokumentów, w tym zaświadczenie z banku o historii kredytu, które uwzględnia informacje nt. uruchomienia kapitału, wszystkich wpłatach ratalnych (kapitałowo-odsetkowych) oraz historii oprocentowania, jest w stanie skierować sprawę kredytu frankowego do sądu na terenie całego kraju w ciągu nawet i 2 tygodni.

W szczególności pomagamy frankowiczom w północnej Polsce – z Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Szczecina, ale również z Warszawy czy też Wielkopolski.