Korzystna ugoda sądowa ws. polisolokaty

Informujemy, że Kancelaria zawarła w imieniu klienta bardzo korzystną ugodę sądowa w sprawie tzw. polisokolaty (ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy).

Pierwotnie Kancelaria wniosła do sądu przeciwko ubezpieczycielowi pozew o zapłatę celem odzyskania całosci wpłaconych środków przez klienta na rzecz ubezpieczyciela. Kancelaria podniosła wiele argumentów prawnych za tym, że przedmiotowa umowa jest nieważna i klientowi powinny zostać zwrócone wszelkie wpłacone środki.

Wskutek powyższego na rozprawie pełnomocnik ubezpieczyciela zaproponował bardzo korzystną ugodę, dzięki czemu klient odzyskał niemalże wszystkie wpłacone pieniądze i nie musiał czekać kilka lat na zakończenie sporu sądowego.

Sprawę prowadzili mec. Arek Balcerowicz i mec. Magdalena Adamek-Balcerowicz.