TSUE ws. „frankowiczów”

W ostatnim czasie powróciła ze zdwojoną siłą sprawa kredytów frankowych, a to za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, który 3 października 2019 r. (sprawa: C- 260/18) udzielał odpowiedzi na pytania skierowane przez polski sąd rozpatrujący sprawę polskiego małżeństwa, które pozwało Raiffeisen Bank oddział w Polsce w związku z zaciągniętym w 2008 r., kredytem hipotecznym indeksowanym do CHF, w którym zdaniem powodów bank zastosował niedozwolone klauzule indeksacyjne przez stosowanie kursów franka według własnych tabel banku.

Trybunał orzekł, że takie klauzule niedozwolone należy z umowy usunąć, a jedynym kryterium oceny skutków usunięcia klauzul z umowy jest interes kredytobiorcy. W tym kontekście TSUE zawyrokował, że jeśli usunięcie z umów kredytowych klauzul niezgodnych z prawem zmieni „charakter i główny ich przedmiot”, prawo UE nie stoi na przeszkodzie, by takie umowy unieważnić.

Co równie istotne, trzeba zaznaczyć, że TSUE podkreślił, iż przepisy prawa nie pozwalają na to, by po wykreśleniu z umowy klauzul niedozwolonych powstałą w ten sposób lukę w umowie uzupełnić inną regulacją, tym razem pozostającą w zgodzie z prawem.

W praktyce oznacza to, że w przypadku takiego żądania sąd krajowy powinien rozważyć unieważnienie umowy kredytowej, a dopiero w sytuacji uznania, iż umowa może dalej obowiązywać można rozważyć „odfrankowienie” umowy kredytowej.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jeśli masz kredyt we frankach i poszukujesz profesjonalnej pomocy prawnej, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – nasz radca prawny skonsultuje z Tobą sprawę i zaproponuje optymalne rozwiązania prawne.