Prawo rodzinne- rozwód już bez zwrotu połowy opłaty?

Dotychczasowo obowiązujące przepisy przewidują w sprawie o rozwód, możliwość zwrotu przez sąd na rzecz strony powodowej połowy uiszczonej przez nią opłaty od pozwu (w wysokości 300 zł) w przypadku zgodnego wniosku stron co do rozwodu bez orzekania o winie.

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami, które mają spowodować rezygnację z tego udogodnienia.

Ministerstwo szacuje, że rocznie zaoszczędzi przez to nawet 20 mln zł – mają być one przeznaczone na bezpłatne dla stron, przedrozwodowe mediacje.

Planowana zmiana ma dotyczyć jedynie rozwodów i nie ma obejmować  separacji, czy sytuacji gdy osoba jest zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych. Oznacza to, że jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, w razie, gdy strony wniosą o rozwiązanie ich małżeństwa bez orzekania o winie, sąd nie zwróci 300 zł opłaty temu małżonkowi, który wniósł formalnie pozew o rozwód.

Zmiany w przepisach mają również przewidywać, że rozwód małżonków posiadających małoletnie dzieci rozpocznie postępowanie informacyjne i nieobowiązkowa mediacja rodzinna. Mają być także wprowadzone kary grzywny i ograniczenia wolności za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Według resortu sprawiedliwości powyższe rozwiązania mają przynieść nie tylko oszczędności pieniężne, ale mają również promować postępowania mediacyjne pomiędzy małżonkami.

Zmiany jednak mogą przynieść odwrotny skutek i promować orzekanie separacji zamiast rozwodu (tutaj nadal będzie obowiązywać zasada zwrotu połowy opłaty). Trudno też z pełnym przekonaniem stwierdzić, że to zwrot kwoty 300 zł zachęcał małżonków do rozwodu bez orzekania o winie. Zazwyczaj powody te związane są z chęcią szybkiego uzyskania rozwodu i nie wyciąganiem „małżeńskich brudów” przed osobami trzecimi.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej, w tym reprezentowaniem przed sądem, w sprawie o rozwód, separację, alimenty czy też ustalenie kontaktów z dziećmi, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą w tym zakresie – radcą prawnym Magdaleną Adamek-Balcerowicz.