Odpowiedzialność za błędy kosmetyczne

Przez ostatni okres zauważalny jest silny rozwój salonów kosmetycznych, które świadczą coraz szerszy zakres usług. Często usługi te mocno zbliżają się do zabiegów związanych z tzw. medycyną estetyczną.

Istnieje spór pomiędzy przedstawicielami zawodów zajmującymi się wykonywaniem zabiegów estetycznych. Jest on najbardziej widoczny pomiędzy lekarzami a branżą kosmetyczną. Środowisko lekarskie twierdzi, iż zabiegi z zakresu zaawansowanej pielęgnacji powinny być zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy z uwagi na dobro pacjentów. Kosmetolodzy w odpowiedzi wskazują, że posiadają kwalifikacje zawodowe pozwalające wykonywać zabiegi z zakresu zaawansowanej pielęgnacji. Twierdzą oni, że ich wiedza i kompetencje w tym zakresie są nawet lepsze niż wiedza lekarza. Brak jest również jednoznacznych uregulowań prawnych, które pozwoliłyby szczegółowo wskazać na te zabiegi, które może wykonywać tylko lekarz.

Niemniej wykonywanie zabiegów kosmetycznych, tak jak odpowiedzialność lekarzy za błędy medyczne, może wiązać się z różnorodną odpowiedzialnością prawną. Na gruncie prawa karnego, dokonanie nieprawidłowej czynności ingerującej w ciało człowieka może wypełniać znamiona czynu zabronionego w postaci naruszenia nietykalności cielesnej lub może mieć również skutek w postaci obrażeń ciała, które mogą zostać zakwalifikowane, jako spowodowanie uszczerbku w zdrowiu. Gdy w wyniku interwencji takiej nastąpi zgon pacjenta, lekarz może odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci. Konsekwencje te mogą pojawić się niezależnie od zgody pacjenta na wykonanie zabiegu. W sytuacji, gdyby dany zabieg został wykonany bez odpowiedniej zgody, lekarz może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo wykonania zabiegu bez zgody pacjenta. Norma ta dotyczy zabiegów leczniczych, w doktrynie przyjmuje się jednak rozszerzającą interpretację obejmującą również nieterapeutyczne zabiegi lekarskie, w tym kosmetyczne. Zatem nie tylko lekarze, ale również kosmetyczki czy kosmetolodzy mogą ponosić odpowiedzialność karną. Zabiegi kosmetyczne pociągają za sobą również odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego. Osoby, u których w wyniku zabiegu kosmetycznego pojawiło się uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionej szkody majątkowej oraz zadośćuczynienie z powodu doznanej krzywdy.

Jeżeli masz sprawę z zakresu prawa karnego lub cywilnego w związku z leczeniem bądź usługami kosmetycznymi, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.