Kancelaria wygrywa sprawę kredytu „frankowego”

Klienci Kancelarii zostali solidarnie pozwani o zapłatę przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie z tytułu umowy tzw. kredytu frankowego. Kancelaria podjęła obronę interesów Klientów poprzez wykazanie, licznymi argumentami natury prawnej z zakresu prawa cywilnego oraz prawa bankowego, że w sprawie mieliśmy do czynienia z nieważną umową kredytową w całości albo w części. Skutkiem tego wg Kancelarii była niezasadność roszczenia banku o zapłatę. Nadto Kancelaria skierowała do Rzecznika Finansowego wniosek o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie. Stanowisko Rzecznika Finansowego również zmierzało w kierunku nawet nieważności umowy kredytowej.

W konsekwencji, to bank został sprowadzony do defensywy i konieczności wykazania zasadności w ogóle żądania. Kancelaria składała niewygodne dla banku wnioski dowodowe, które miały zmierzać do dokładnego wyliczenia wszystkich wpłat rat, kosztów ubezpieczenia i innych opłat związanych z kredytem oraz przeliczenia ich wg kursu NBP franka szwajcarskiego, a nie tylko wg kursu narzucanego przez bank.

Wobec aktywności Kancelarii bank wycofał powództwo z Sądu, preferując przegraną w sprawie niż przedłożenie niewygodnych dowodów. Wskutek tego, orzeczeniem z dnia 18 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (I C 5930/17) umorzył postępowanie, co oznaczało wygraną Klientów Kancelarii.

Orzeczenie jest prawomocne.