503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Spadki

Zespół:

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach spadkowych, co obejmuje między nimi postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i w razie konieczności podział majątku wspólnego, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, unieważnienie testamentu, a także sprawy w przedmiocie zachowku, zapisów i poleceń.

Sprawy spadkowe niejednokrotnie bywają zawiłe ze względu na zaszłości faktyczne i prawne oraz wielość spadkobierców, jednakże Kancelaria oceniając konkretną sprawę przedstawi kompleksowe jej rozwiązanie, aby kwestie majątkowe po zmarłym zostały należycie uporządkowane.

MAGDALENA ADAMEK-BALCEROWICZ

Radca prawny, właściciel Kancelarii, specjalizująca się m.in. w rozwodach, alimentach, ustaleniu kontaktów z dziećmi, separacji, podziale majątku, umowach majątkowych małżeńskich, dochodzeniu roszczeń spadkowych.

Więcej >>

ARKADIUSZ BALCEROWICZ

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią, specjalizujący się m.in. w negocjacjach i procesach z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich, zagadnieniach branży lekarskiej oraz z zakresu praw pacjenta czy obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek.

Więcej >>

MARCIN CHMIELEWSKI

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią na terenie Szczecina i okolic, specjalizujący się m.in. w prawie gospodarczym, w tym obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek, prawnej restrukturyzacji podmiotów gospodarczych czy prawie nieruchomości.

Więcej >>

NATALIA FALKOWSKA-WIERCZEWSKA

Radca prawny, właściciel współpracującej Kancelarii, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek handlowych.

Więcej >>