503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Rozwody

Zespół:

Szeroko rozumiane sprawy z prawa rodzinnego zazwyczaj związane są ze stresem i emocjami. Dlatego też naszym celem jest nie tylko zabezpieczenie interesów Klienta, ale także sprawienie by całe postępowanie było dla niego jak najmniej bolesne i drażliwe. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu kobiet i mężczyzn, zarówno na etapie mediacji, jak i przed sądem.

Udzielamy pomocy prawnej w szczególności w sprawach o rozwód (również z orzekaniem o winie), separację, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską oraz dotyczących podziału majątku i umów majątkowych małżeńskich, a także w innych sprawach pokrewnych. Pomoc prawna obejmuje nie tylko sporządzanie pism oraz doradztwo prawne, ale przede wszystkim reprezentację Klienta przed sądem i innymi organami.

Kancelaria świadczy usługę mediacji w sprawach rozwodowych i innych z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego. W przypadku chęci skorzystania z tej formy załatwienia sprawy, Kancelaria prosi o kontakt celem ustalenia szczegółów postępowania mediacyjnego.

MAGDALENA ADAMEK-BALCEROWICZ

Radca prawny, właściciel Kancelarii, specjalizująca się m.in. w rozwodach, alimentach, ustaleniu kontaktów z dziećmi, separacji, podziale majątku, umowach majątkowych małżeńskich, dochodzeniu roszczeń spadkowych.

Więcej >>

ARKADIUSZ BALCEROWICZ

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią, specjalizujący się m.in. w negocjacjach i procesach z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich, zagadnieniach branży lekarskiej oraz z zakresu praw pacjenta czy obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek.

Więcej >>

MARCIN CHMIELEWSKI

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią na terenie Szczecina i okolic, specjalizujący się m.in. w prawie gospodarczym, w tym obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek, prawnej restrukturyzacji podmiotów gospodarczych czy prawie nieruchomości.

Więcej >>

NATALIA FALKOWSKA-WIERCZEWSKA

Radca prawny, właściciel współpracującej Kancelarii, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek handlowych.

Więcej >>