503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach spadkowych, co obejmuje między nimi postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i w razie konieczności podział majątku wspólnego, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, unieważnienie testamentu, a także sprawy w przedmiocie zachowku, zapisów i poleceń.

Sprawy spadkowe niejednokrotnie bywają zawiłe ze względu na zaszłości faktyczne i prawne oraz wielość spadkobierców, jednakże Kancelaria oceniając konkretną sprawę przedstawi kompleksowe jej rozwiązanie, aby kwestie majątkowe po zmarłym zostały należycie uporządkowane.