503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Szeroko rozumiane sprawy z prawa rodzinnego zazwyczaj związane są ze stresem i emocjami. Dlatego też naszym celem jest nie tylko zabezpieczenie interesów Klienta, ale także sprawienie by całe postępowanie było dla niego jak najmniej bolesne i drażliwe. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu kobiet i mężczyzn, zarówno na etapie mediacji, jak i przed sądem.

Udzielamy pomocy prawnej w szczególności w sprawach o rozwód (również z orzekaniem o winie), separację, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską oraz dotyczących podziału majątku i umów majątkowych małżeńskich, a także w innych sprawach pokrewnych. Pomoc prawna obejmuje nie tylko sporządzanie pism oraz doradztwo prawne, ale przede wszystkim reprezentację Klienta przed sądem i innymi organami.

Kancelaria świadczy usługę mediacji w sprawach rozwodowych i innych z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego. W przypadku chęci skorzystania z tej formy załatwienia sprawy, Kancelaria prosi o kontakt celem ustalenia szczegółów postępowania mediacyjnego.